21

جولای
2020

پرداخت بیش از دوازده هزار دلار از سوی دولت فدرال به برادر ناتنی ترودو بابت سخنرانی 

Posted By : کاناداهوم/ 63 0اتاوا- Globe and Mail: دولت فدرال سال گذشته مبلغ ۱۲ هزار و ۴۳۰ دلار به برادر ناتنی جاستین ترودو پرداخت کرد تا در کنفرانس رمزارز یا cryptocurrency در سوئیس سخنرانی کند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.