23

مه
2020

پایان پاندمی در خانه سالمندان واقع در ناحیه یورک 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 47 0تورنتو- Global News: مسوولین خانه سالمندان واقع در ناحیه یورک که ۱۸ نفر از ساکنانش قربانی COVID-19 شدند، پایان پاندمی در این مرکز را اعلام کردند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.