18

فوریه
2020

پایان مشکوک و تلخ برای پیاده روی پدر جوان و دختر چهار ساله اش 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 81 0انتاریو-Global News:  در پی پیدا شدن اجساد رابین براون و دختر ۴ ساله اش کیرا کاگان در پارک محافظت شده Rattlesnake Point  واقع در میلتون- انتاریو، پلیس جنایی تحقیقات خود را برای کشف علت مرگ قربانیان آغاز کرده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.