11

فوریه
2020

پایان تلخ جستجوها برای یافتن سه مرد جوان در جزیره ونکوور 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 88 0بریتیش کلمبیا – The Canadian Press: عملیات جستجوی ۳ مرد جوان در ونکوور با پیدا شدن جنازه دو نفرشان پایانی تلخ داشت. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.