24

جولای
2020

پایان بیش از ده روز جستجو؛ جنازه مرد کبکی متهم به قتل فرزندانش پیدا شد

Posted By : کاناداهوم/ 60

[ad_1]

کبک- Global News: پلیس کبک جنازه مارتین کارپنتیه 44 ساله را پیدا کرد تا جستجوها برای یافتن این فرد که به آدم ربایی و قتل دو فرزند خردسالش متهم بود، پایان یابد.

[ad_2]