01

ژوئن
2020

پاندمی بر قیمت مسکن در کانادا بی تاثیر بوده است

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 43 0مونترال- Huffington Post: بحران اقتصادی ناشی از پاندمی COVID-19 سبب تعطیل شدن سینماها، شرکت های هواپیمایی و رستوران ها شده و کسری بودجه عظیم را سبب شده است، اما به نظر می رسد که نتوانسته بر قیمت مسکن در کانادا تاثیر بگذارد. بسیاری از بازارهای مسکن در کانادا بلافاصله پس از پایان پاندمی بایستی انتظار افزایش سریع قیمت ها را داشته باشند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.