03

آگوست
2020

پارک ساحلی و جنگلی Sandbanks، مکانی بهشتی برای گذراندن تعطیلات

Posted By : کاناداهوم/ 55 0انتاریو- بلاگتو: پارک استانی Sandbanks واقع در Prince Edward County (در فاصله کمتر از ۳ ساعته با تورنتو) منطقه ای زیبا با سواحل شنی برای علاقمندان به طبیعت و شنا در آب های نیلگون دریاچه انتاریو می باشد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.