17

فوریه
2020

وزیر دارایی کانادا: کروناویروس به اقتصاد کانادا و جهان آسیب می رساند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 79 0اتاوا- Global News: بیل مورنو، وزیر دارایی کانادا می گوید که شیوع کروناویروس بدون شک به اقتصاد کانادا و جهان آسیب خواهد رساند. وی می افزاید: با اینکه نمی توان به طور دقیق میزان اثرگذاری را تخمین زد، اما پیش بینی ها حاکی از قابل توجه بودن آن می باشد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.