21

مه
2020

وزارت بهداشت کانادا اولین آزمایش بالینی واکسن احتمالی کووید-19 را تائید کرد 

Posted By : کاناداهوم/ 118

[ad_1]

به گزارش سی تی وی نیوز، وزارت بهداشت و سلامت کانادا اولین آزمایش بالینی واکسن احتمالی کووید-19 را تایید کرد.

[ad_2]