31

مه
2020

ورود هزاران مسافر به فرودگاه های کانادا علیرغم محدودیت های ایجاد شده به دلیل کروناویروس

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 43 0کانادا- CBC News: با اینکه از تعداد پروازهای بین المللی و آمریکا به کانادا به میزان قابل توجهی کاسته شده است، اما همچنان هزاران مسافر هر هفته وارد فرودگاه های کانادا می شوند. این مساله، از نظر یک متخصص بیماری های مسری نگران کننده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.