09

جولای
2019

ورود بی سر و صدای هزاران پناهجوی اریتره ای به کانادا از سال دو هزار و شانزده به این سو

Posted By : کاناداهوم/ 333

[ad_1]

اتاوا- در هنگام ورود پناهجویان اریتره ای به فرودگاه، خبری از دوربین های خبرنگاران و چهره خندان نخست وزیر یا مقامات دولتی دیگر نبود. برخلاف سیرک رسانه ای که در هنگام ورود اولین گروه از 60 هزار پناهجوی سوری به کانادا برپا شد، مقامات فدرال بدون سر و صدا گروه بزرگ دیگری از پناهجویان را وارد کشور کردند، تا 12 هزار اریتره ای زندگی جدیدی را در کانادا آغاز کنند.
اتاوا، تسریع مراحل رسیدگی به درخواست پناهجویان اریتره ای را در سال 2015 آغاز کرد. در حالی که در آن هنگام، توجه جهانیان بر روی پناهجویان سوری متمرکز شده بود. اریتره ای هایی که از سرکوب رژیم نظامی رئیس جمهورایسایاس آفورکی فرار کرده بودند، سال ها، برخی حتی 10 سال در اردوگاه های پناهندگان در سودان در انتظار پذیرفته شدن درخواست شان از سوی کانادا بسر برده بودند. تنها پس از منتقل شدن پرونده متقاضیان اریتره ای از قاهره به رم، در روند رسیدگی به آنها تسریع شد تا اولین موج پناهجویان در سال 2016 وارد کشور شوند. از آن زمان به این سو، بیش از 11 هزار و 690 نفر وارد کانادا شده اند.
خانواده 5 نفره دبرتسیون یکی از خانواده های اریتره ای هستند که زندگی دوباره ای را در کانادا آغاز کرده اند.

[ad_2]