24

جولای
2020

ورود اکثر مناطق GTA به جز تورنتو و ناحیه پیل به مرحله سوم بازگشایی 

Posted By : کاناداهوم/ 69 0تورنتو- CP24: اکثر مناطق کلانشهر تورنتو (GTA) به جز تورنتو، ناحیه پیل (شامل میسی ساگا و برمپتون) و ویندزور اسکس از جمعه هفته جاری وارد مرحله سوم بازگشایی خواهند شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.