02

آگوست
2020

واریز اشتباهی 442.6 میلیون دلار اضافه به حساب کانادایی ها تحت برنامه حمایتی CERB

Posted By : کاناداهوم/ 94

[ad_1]

به گزارش هافینگتون پست، بر اساس مدارکی که این هفته در مجلس عوام بررسی شد، برای بیش از 221 هزار کانادایی به اشتباه دو برابر مبلغ تعیین شده در برنامه حمایتی دولت تحت عنوان CERB واریز شده است.

[ad_2]