24

ژوئن
2020

هشدار چین به جاستین ترودو: اظهارات غیرمسوولانه درباره دو جاسوس کانادایی را متوقف کنید

Posted By : کاناداهوم/ 64 0کانادا- Global News: پس از اینکه نخست وزیر جاستین ترودو، وارد شدن اتهام جاسوسی به دو شهروند کانادایی از سوی چین را با بازداشت منگ وانژو، مدیر Huawei در کانادا مرتبط دانست، دولت چین به ترودو هشدار داد که اظهارات غیرمسوولانه را متوقف کند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.