05

آگوست
2019

هشدار پلیس آلبرتا در مورد اسکناس های تقلبی پنجاه و صد دلاری

Posted By : کاناداهوم/ 174 0آلبرتا- پلیس آلبرتا به شهروندان در مورد اسکناس های تقلبی ۵۰ و ۱۰۰ دلاری که به طرز ماهرانه و با استفاده از هولوگرام اسکناس های ۵ و ۱۰ دلاری واقعی تهیه شده اند، هشدار داد.
سازندگان اسکناس های تقلبی، هولوگرام اسکناس ۵ و ۱۰ دلاری را بریده و روی اسکناس های تقلبی ۵۰ و ۱۰۰ دلاری می چسبانند. اما تشخیص تقلبی بودن آنها ساده است و با چشم غیرمسلح نیز ممکن است. مشکل اینجاست که بسیاری از مردم اسکناس های دریافتی را چک نمی کنند، یا متوجه نمی شوند که هولوگرام روی اسکناس تقلبی ۵۰ دلاری، فاقد عدد صفر است.
صاحبان بیزنس هایی مانند پمپ بنزین یا رستوران های زنجیره ای که معمولا بایستی سریع مشتریان خود را راه بیندازند، هدف کلاهبرداران قرار دارند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.