06

ژوئن
2020

هشدار پزشکان کانادایی در مورد عوارض نادر و مهلک بیماری لایم

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 24 0مانیتوبا- CBC News:  یک خانواده اهل مانیتوبا امیدوار است که با به اشتراک گذاشتن داستان ساموئل برند، پدر ۳۷ ساله سالمی که به دلیل عوارض ناشی از بیماری لایم فوت کرد، درباره یکی از عوارض نادر و مهلک این بیماری که با نیش کنه منتقل می شود اطلاع رسانی نمایند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.