07

ژوئن
2020

هشتاد و هفت میلیارد دلار؛ برآورد هزینه های دولت فدرال در ارتباط با پاندمی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 26 0



اتاوا- Globe and Mail: دولت فدرال سه شنبه گذشته گزارش حاوی برآورد هزینه های دولت که اکثرا در ارتباط با پاندمی می باشد را به مجلس ارائه کرد. ژان-ایو دوکلوس، وزیر خزانه داری این هزینه را ۸۷ میلیارد دلار اعلام نمود. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.