24

مارس
2020

هزار و هشتصد دلار جریمه، مجازات راننده ای که بی توجهی اش جان یک انسان را گرفت

Posted By : کاناداهوم/ 105 0ونکوور- Vancouver Sun: آلبان کوئیراس، شهروند فرانسوی که با بی توجهی در حین رانندگی سبب سانحه منجر به فوت  سیج مسی ۲۹ ساله گردید، ۱۸۰۰ دلار جریمه شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.