17

فوریه
2020

نگرانی بیش از نیمی از کانادایی ها از بی پولی در دوران بازنشستگی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 86 0تورنتو- The Canadian Press: نتایج به دست آمده از نظرسنجی اخیر Scotiabank درباره بازنشستگی نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان نگران مجبور شدن به بازگشت به بازار کار به دلیل مشکلات مالی در دوران بازنشستگی می باشند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.