20

آوریل
2020

نگرانی از کروناویروس و تمایل روزافزون کانادایی ها به تنظیم وصیتنامه 

Posted By : کاناداهوم/ 121

[ad_1]

تورنتو- The Canadian Press: نادین پارکر هرگز تصور نمی کرد که در سن 32 سالگی وصیتنامه اش را تنظیم کند. اما زن جوان که دوقلو باردار می باشد و با یک پرستار ازدواج کرده است می گوید که همه گیری COVID-19 و نگرانی از ابتلا، او و همسرش را به تفکر درباره مرگ واداشته است. نادین می گوید که صحبت در این باره با همسرش آسان نبود، اما لازم و ضروری بود. پارکر گفت: این موضوعی نیست که با رضایت خاطر و روی گشاده بنشینید و درباره اش صحبت کنید. 

[ad_2]