27

جولای
2020

نوجوان پانزده ساله متهم به قتل زن نوزده ساله در دادگاه حاضر شد

Posted By : کاناداهوم/ 52 0ساسکاتون-SaskatoonStarPhoenix : یک دختر ۱۵ ساله که با اتهام قتل غیرعمد هیلی بلانژه-ویسیکاس ۱۹ ساله روبرو شده در اولین جلسه دادگاه حاضر شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.