05

آوریل
2019

نقض حریم خصوصی؛ نصب دوربین توسط پلیس در راهروی کاندومینیوم

Posted By : کاناداهوم/ 404

[ad_1]

تورنتو- طی 4 ماه از سال 2014، دوربین مداربسته اداره پلیس به صورت مخفیانه، کلیه رفت و آمدها به ساختمانی در Liberty Village را ضبط کرد. این دوربین توسط پلیس تورنتو و بدون در دست داشتن مجوز تفتیش برای ردگیری قاچاقچیان مواد مخدر نصب شده بود. این دوربین بخشی از فضای داخل آپارتمان یکی از ساکنان زن که اتفاقا هدف ماموران پلیس نبود را ضبط می کرد. در چندین مورد، دوربین تصویر این زن با حوله و یا لباس زیر را که در آینه نصب شده در راهروی آپارتمان منعکس شده بود را ضبط کرد و باعث شد وکلای این زن پلیس را به نقض حریم خصوصی او متهم کنند. در حالی که پلیس ادعا می کند این دوربین با اجازه هیئت مدیره کاندومینیوم نصب شده بود.
وکلا و کارشناسان ادعا می کنند که مجاز شدن نصب دوربین پلیس در راهروی کاندومینیوم ها حریم خصوصی ساکنان را نقض می کند. نادر حسن، وکیل جنایی مستقر در تورنتو که با پرونده ارتباط مستقیم ندارد می گوید: مبهم بودن قانون باعث شده است حریم خصوصی ساکنان در بخش های مشاع یا مشترک کاندومینیوم ها نقض شود.
نظر شما در این باره چیست؟ آیا حریم خصوصی ساکنان کاندومینیوم ها از درب آپارتمان شان شروع می شود یا درب ورودی ساختمان؟

[ad_2]