08

آگوست
2020

نصب دستگاه های فروش ماسک و دستکش در مراکز خرید تورنتو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 31 0تورنتو- BlogTo: ماشین های فروش ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی کننده دست در مراکز خرید تورنتو نصب شده اند. برای مثال اگر به مرکز خرید Canada Square مراجعه کنید، یکی از این دستگاه ها را در نزدیکی ورودی ایستگاه ساب وی اگلینتون، دستگاه دیگر را در نزدیکی فروشگاه Swarovski و دستگاه سوم را در کنار فروشگاه Indigo مشاهده خواهید کرد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.