08

آگوست
2020

نصب دستگاه های فروش ماسک و دستکش در مراکز خرید تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 136

[ad_1]

تورنتو- BlogTo: ماشین های فروش ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی کننده دست در مراکز خرید تورنتو نصب شده اند. برای مثال اگر به مرکز خرید Canada Square مراجعه کنید، یکی از این دستگاه ها را در نزدیکی ورودی ایستگاه ساب وی اگلینتون، دستگاه دیگر را در نزدیکی فروشگاه Swarovski و دستگاه سوم را در کنار فروشگاه Indigo مشاهده خواهید کرد.

[ad_2]