12

مه
2019

نصب بیلبورد رفراندم استقلال ساسکاچوان از کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 399

[ad_1]

ساسکاچوان- اعضای گروه Prairie Freedom Movement، بیلبوردهایی را در سراسر استان ساسکاچوان برپا کرده اند که در آن در مورد استقلال این استان از کانادا نظرخواهی شده است.
3 بیلبورد در رجاینا و یک بیلبورد در ساسکاتون برپا شده اند. وب سایت گروه هدف خود را پیشبرد و جلب حمایت برای استقلال غرب کانادا از کشور و در دست گرفتن سرنوشت خود اعلام کرده است. پیتر داونینگ سخنگوی گروه و افسر سابق RCMP در گفتگو با خبرنگار CBC گفت: صنعت نفت و گاز آلبرتا نابود شده است. ما همین روند را در بخش کشاورزی و تولید محصولات دامی ساسکاچوان شاهد هستیم.

[ad_2]