16

مارس
2020

نصب بیلبورد تبلیغاتی در بزرگراه سری 400، منبع درآمد برای دولت انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 143

[ad_1]

تورنتو- CBC News: داگ فورد، رئیس دولت انتاریو معتقد است که نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در بزرگراه های سری 400 انتاریو، منبع درآمد خوبی برای استان می باشد.

[ad_2]