18

سپتامبر
2019

نرخ بهره پایه در حد ۱٫۷۵ درصد ثابت ماند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 137 0اتاوا– بانک مرکزی کانادا طبق پیش بینی کارشناسان اقتصادی، تغییری در نرخ بهره پایه ایجاد نکرده و آن را در حد ۱٫۷۵ درصد نگه داشتند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.