18

سپتامبر
2019

نرخ بهره پایه در حد 1.75 درصد ثابت ماند

Posted By : کاناداهوم/ 272

[ad_1]

اتاوا– بانک مرکزی کانادا طبق پیش بینی کارشناسان اقتصادی، تغییری در نرخ بهره پایه ایجاد نکرده و آن را در حد 1.75 درصد نگه داشتند.

[ad_2]