10

آوریل
2020

ناحیه یورک، کانون شیوع کروناویروس در انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 111 0تورنتو- yorkregion.com: مقامات بهداشتی انتاریو ناحیه یورک در شمال تورنتو را به عنوان کانون شیوع COVID-19اعلام کرده اند. بیمارستان های منطقه خود را برای پذیرش شمار بالای مبتلایان تا اواخر ماه جاری آماده می کنند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.