03

سپتامبر
2019

میانگین اجاره بها در شهرهای مختلف کانادا طی ماه ژانویه

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 32 0تورنتو- اگر امیدوار بودید با آغاز سال نو، نرخ اجاره بها در شهرهای عمده کانادا کاهش پیدا کند، مایوس خواهید شد. بر اساس گزارش PadMapper، طی ماه ژانویه نرخ اجاره بها در ۸ شهر عمده کانادا افزایش یافت ، در ۷ شهر کاهش و در ۹ شهر ثابت ماند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.