11

آوریل
2020

موفقیت بریتیش کلمبیا در کنترل شیوع کروناویروس ولی افزایش مبتلایان در انتاریو و کبک

Posted By : کاناداهوم/ 117

[ad_1]

بریتیش کلمبیا- CBC News: میزان شیوع COVID-19 در دو استان پرجمعیت کانادا یعنی انتاریو و کبک از بریتیش کلمبیا بیشتر است. 

[ad_2]