14

آگوست
2020

موسسه WE اعلام کرد هر زمان دولت آمادگی داشته باشد، بودجه برنامه کمک به دانشجویان داوطلب را برمی گرداند

Posted By : کاناداهوم/ 90

[ad_1]

به گزارش The Star، خیریه WE اعلام کرد حدود 22 میلیون دلار از 30 میلیون دلاری را که برای مدیریت برنامه فدرال برای کمک به دانشجویان داوطلب دریافت کرده بود پس داده است، و هر زمان دولت آمادگی داشته باشد، بقیه پول را نیز پرداخت خواهد کرد. یکی از مقامات دولت نیز گفت لغو همه قرارداد ها و تعهدات قانونی مربوط به این پروژه کار پیچیده ای است اما در نهایت همه پول به دولت بازگردانده خواهد شد.

[ad_2]