07

آگوست
2020

موج دوم پاندمی در جهان؛ هشدار جدی برای کانادایی ها 

Posted By : کاناداهوم/ 141

[ad_1]

کانادا- هافینگتون پست: تقریبا شش ماه از آغاز پاندمی می گذرد و اوضاع در کانادا به تدریج در حال عادی شدن است و یا بهتر بگوییم مردم در حال عادت کردن به وضعیت جدید می باشند. 

[ad_2]