06

مه
2020

موافقت قاضی با آزادی مشروط مارکو موزو، راننده مست عامل کشته شدن ۳ کودک 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 57 0تورنتو- ۶۸۰ News: مارکو موزو که در سال ۲۰۱۵ در حین رانندگی در حالت مستی سبب سانحه رانندگی مرگبار منجر به فوت ۳ کودک و پدربزرگ شان شد، اجازه خروج از زندان طی روز و بازگشت به آن در شب هنگام را دریافت کرد. موزو پس از پذیرفتن اتهامات وارده، از  جمله ۴ اتهام رانندگی تحت تاثیر الکل منجر به فوت و ۲ اتهام رانندگی تحت تاثیر الکل منجر به آسیب بدنی، در سال ۲۰۱۶ به ۱۰ سال حبس محکوم شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.