06

مه
2020

موافقت قاضی با آزادی مشروط مارکو موزو، راننده مست عامل کشته شدن 3 کودک 

Posted By : کاناداهوم/ 196

[ad_1]

تورنتو- 680 News: مارکو موزو که در سال 2015 در حین رانندگی در حالت مستی سبب سانحه رانندگی مرگبار منجر به فوت 3 کودک و پدربزرگ شان شد، اجازه خروج از زندان طی روز و بازگشت به آن در شب هنگام را دریافت کرد. موزو پس از پذیرفتن اتهامات وارده، از  جمله 4 اتهام رانندگی تحت تاثیر الکل منجر به فوت و 2 اتهام رانندگی تحت تاثیر الکل منجر به آسیب بدنی، در سال 2016 به 10 سال حبس محکوم شد. 

[ad_2]