18

آوریل
2019

موافقت شهرداری با خراب شدن خانه شرمن ها در تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 410

[ad_1]

تورنتو- شهرداری تورنتو با درخواست فرزندان بری و هانی شرمن برای خراب کردن خانه ای که زوج میلیاردر در آن به قتل رسیدند، موافقت کرده است.
خانواده شرمن درخواست خود را ماه گذشته به شورای شهر ارائه کردند تا بتوانند خانه دو طبقه قصر مانند والدین خود را که یادآور خاطره تلخ قتل آنها می باشد، خراب کنند. این خانه از دسامبر 2017 به این سو، خالی مانده است و علیرغم به فروش گذاشته شدن، خریدار نداشته است.
فرزندان شرمن قصد فروش زمین را دارند.
معمای قتل شرمن ها در خانه شان همچنان حل نشده باقی مانده است.

[ad_2]