19

سپتامبر
2019

مهاجران غیرقانونی در آمریکا ویزای کانادا دریافت می کنند

Posted By : کاناداهوم/ 260

[ad_1]

اتاوا- الیده سانچز پس از 17 سال اقامت غیرقانونی در آمریکا با دریافت ویزای کانادا به صورت قانونی وارد این کشور شد و از کابوس و نگرانی رهایی یافت. او تمام 17 سال گذشته را در اضطراب بسر برده بود. او آگوست سال گذشته از پل مرزی Blue Water Bridge که Port Huron میشیگان را به Sarnia انتاریو متصل می کند، به صورت قانونی وارد کانادا شد. آن هم به لطف دریافت ویزای تحصیلی از کانادا.

[ad_2]