19

سپتامبر
2019

مهاجران غیرقانونی در آمریکا ویزای کانادا دریافت می کنند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 87 0اتاوا- الیده سانچز پس از ۱۷ سال اقامت غیرقانونی در آمریکا با دریافت ویزای کانادا به صورت قانونی وارد این کشور شد و از کابوس و نگرانی رهایی یافت. او تمام ۱۷ سال گذشته را در اضطراب بسر برده بود. او آگوست سال گذشته از پل مرزی Blue Water Bridge که Port Huron میشیگان را به Sarnia انتاریو متصل می کند، به صورت قانونی وارد کانادا شد. آن هم به لطف دریافت ویزای تحصیلی از کانادا.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.