07

مه
2020

ممنوعیت ۱۵۰۰ نوع سلاح سبک نظامی توسط دولت ترودو 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 55 0اتاوا- The Canadian Press: نخست وزیر ترودو خبر ممنوعیت ۱۵۰۰ نوع سلاح سبک نظامی در کشور را اعلام کرد. این ممنوعیت بلافاصله به اجرا گذاشته خواهد شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.