12

فوریه
2020

ممنوعیت کامل اقلام یک بار مصرف پلاستیکی در کانادا از سال دو هزار و بیست و یک 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 99 0اتاوا- Global Newsz: به گفته جاناتان ویلکینسون، وزیر محیط زیست کانادا، ممنوعیت سراسری کیسه و اقلام یک بار مصرف در کانادا از سال ۲۰۲۱ اعمال خواهد شد. ویلکینسون، شواهد علمی برای اعمال ممنوعیت را کافی و معتبر دانست. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.