17

آوریل
2020

ممنوعیت فعالیت Airbnb و سایر وب سایت های اجاره کوتاه مدت در انتاریو و کبک

Posted By : کاناداهوم/ 104

[ad_1]

تورنتو- Globe and Mail: فعالیت سایت های اجاره کوتاه مدت از جمله Airbnb در انتاریو و کبک ممنوع شده است. دولت انتاریو برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر COVID-19، به کبک و چند ایالت آمریکا ملحق شده و اجاره های کوتاه مدت را ممنوع اعلام کرده است. 

[ad_2]