11

مارس
2020

ممنوعیت فروش سیگارهای الکترونیکی طعم دار در انتاریو 

Posted By : کاناداهوم/ 106 0انتاریو- CP24: دولت انتاریو به منظور مقابله با گرایش نوجوانان به سوی سیگارهای الکترونیکی، فروش محصولات طعم دار را ممنوع اعلام کرده و از دولت فدرال خواسته است تا مالیات بر محصولات اعتیادآور را افزایش بدهد.  

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.