06

آوریل
2019

ممنوعیت روسری، برقع و کیپا در مدارس دولتی کبک

Posted By : کاناداهوم/ 456

[ad_1]

کبک- در لایحه ای که به زودی تقدیم مجلس کبک می شود، ممنوعیت پوشیدن نمادهای مذهبی، از جمله روسری، برقع و کیپا برای کارکنان مدارس دولتی در نظر گرفته شده است. این لایحه از سوی دولت Coalition Avenir Quebec به مجلس ارائه شده است.
یکی از منابع نزدیک به دولت همچنین اعلام کرد که هر کارمند دولت که با خود سلاح حمل می کند مجاز به پوشیدن سمبل های مذهبی نیست. این قانون شامل ماموران پلیس، نگهبانان دادگاه ها، محافظان شخصی، نگهبانان زندان و کارکنان سازمان جنگلبانی و حمایت از حیوانات نیز خواهد شد. ممنوعیت شامل قضات و دادستان ها نیز می باشد.

[ad_2]