13

مارس
2020

مشکوک به ابتلا به کروناویروس هستید؟ کی و کجا آزمایش بدهید؟

Posted By : کاناداهوم/ 122

[ad_1]

تورنتو- به نقل از Huffington Post: اگر علائم بیماری در شما بروز کرد، با چه ارگانی باید تماس حاصل نمایید؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از کانادایی ها را به خود مشغول کرده است.
این احتمال که شما و یا یکی از آشنایانتان طی چند هفته آینده آزمایش کروناویروس بدهید زیاد است. بر اساس الگوی شیوع بیماری که توسط پژوهشگران دانشگاه تورنتو تهیه شده است، تعداد قابل توجهی از اعضای جامعه احتمالا به ویروس آلوده خواهند شد.
با اینکه اکثر مبتلایان به خودی خود بهبود می یابند، اما دادن آزمایش و قرنطینه شخصی برای جلوگیری از سرایت ویروس به دیگران ضروری و مهم است.

[ad_2]