13

جولای
2019

مسمومیت دو کودک خردسال مانیتوبایی در اثر مصرف ماری جوانای خوراکی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 130 0برندون/مانیتوبا- در پی مسمومیت دو کودک خردسال ساکن برندون – مانیتوبا در اثر مصرف خوراکی حاوی ماری جوانا و انتقال آنها به بیمارستان، پلیس محلی تاکید کرد که اتهامی متوجه والدین این کودکان نخواهد شد. در عین حال، سازمان حمایت از کودکان و پلیس، مورد را با خانواده این کودکان پیگیری خواهد کرد.
دو کودک ۵ و دو ساله، شنبه گذشته در اثر خوردن آب نبات های حاوی ماری جوانا، به تصور معمولی بودن آنها، دچار مسمومیت شدند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.