26

مه
2020

مستاجرین سوء استفاده گر از پاندمی، دردسری بزرگ برای صاحبخانه ها 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 43 0تورنتو- Global News: زوج ساکن تورنتو که ماه ها برای نقل مکان به تاون هاوس شان در تورنتو صبر کرده اند، از مستاجر ناخلفی که با سوءاستفاده از پاندمی ملک را تخلیه نکرده و اجاره نمی پردازد، عاصی شده اند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.