22

مارس
2020

مرزهای کانادا به روی غیر کانادایی ها و افراد غیر مقیم بسته شد 

Posted By : کاناداهوم/ 143

[ad_1]

اتاوا- Global News: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در کنفرانس خبری بعد از ظهر امروز تدابیر جدید برای کنترل شیوع کروناویروس در کشور را تشریح کرد. 

[ad_2]