22

مارس
2020

مرزهای کانادا به روی غیر کانادایی ها و افراد غیر مقیم بسته شد 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 78 0اتاوا- Global News: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در کنفرانس خبری بعد از ظهر امروز تدابیر جدید برای کنترل شیوع کروناویروس در کشور را تشریح کرد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.