20

مارس
2020

مرد هفتاد و هفت ساله، اولین قربانی کروناویروس در انتاریو 

Posted By : کاناداهوم/ 109 0انتاریو- Global News: مقامات بهداشتی انتاریو، اولین مورد مرگ و میر ناشی از ابتلا به COVID-19 را تایید کردند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.