13

جولای
2020

مرد تورنتویی با اتهام آزار جنسی سه کودک روبرو شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 47 0تورنتو- ۶۸۰ News: پلیس تورنتو مرد ۴۸ ساله ای به نام پاتگونالینگام راسالینگام را به اتهام آزار جنسی سه کودک طی ۱۱ سال گذشته بازداشت کرد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.