02

ژوئن
2020

مردم خواهان دایره های حفظ فاصله فیزیکی در پارک های تورنتو 

Posted By : کاناداهوم/ 135

[ad_1]

تورنتو- BlogToronto: با گرم شدن هوا، مردم برای لذت بردن از هوای آزاد به پارک های تورنتو مراجعه می کنند. طی آخر هفته گذشته، ازدحام جمعیت در پارک Trinity Bellwoods تورنتو، به دلیل رعایت نشدن مقررات حفظ فاصله فیزیکی، نگرانی مسوولین و مقامات بهداشتی را سبب شد. 

[ad_2]