08

آوریل
2020

مدل های کامپیوتری: احتمال مرگ ۱۶۰۰ نفر بر اثر کرونا در اونتاریو تا پایان آوریل

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 84 0به گزارش The Star، بر اساس مدل های کامپیوتری که روند شیوع ویروس مرگبار کرونا را پیگیری می کنند، با شرایط موجود تا پایان ماه آوریل ۱۶۰۰ نفر در اونتاریو قربانی این بیماری خواهند شد. این ویروس تا کنون منجر به مرگ ۹۸ نفر در استان شده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.