08

آوریل
2020

مدل های کامپیوتری: احتمال مرگ 1600 نفر بر اثر کرونا در اونتاریو تا پایان آوریل

Posted By : کاناداهوم/ 205

[ad_1]

به گزارش The Star، بر اساس مدل های کامپیوتری که روند شیوع ویروس مرگبار کرونا را پیگیری می کنند، با شرایط موجود تا پایان ماه آوریل 1600 نفر در اونتاریو قربانی این بیماری خواهند شد. این ویروس تا کنون منجر به مرگ 98 نفر در استان شده است. 

[ad_2]