27

ژوئن
2019

مخالفت مونترال با نصب دوربین روی لباس ماموران پلیس

Posted By : کاناداهوم/ 331

[ad_1]

مونترال- همچنان که ادارات پلیس در سراسر کشور، مزایای نصب دوربین بر لباس ماموران پلیس را بررسی می کنند، شهرداری دومین شهر بزرگ کانادا با پرهزینه و بیهوده بودن نصب دوربین، با آن مخالفت کرد. آلکس نوریس، دبیر کمیته امنیت عمومی مونترال معتقد است که مجهز کردن 3 هزار مامور پلیس مونترال با دوربین، ارزش سرمایه گذاری را ندارد. مونترال هفته گذشته با افزودن دوربین به تجهیزات استاندارد ماموران پلیس، مخالفت کرد. در حالی نصب دوربین بر لباس ماموران به عنوان راهکاری برای شفاف سازی اقدامات پلیس در حین انجام ماموریت تلقی می شود. نوریس تاکید کرد که برای اجرای پروژه آزمایشی در فاصله می 2016 تا آوریل 2017 با مجهز کردن 78 مامور پلیس به دوربین، 3.4 میلیون دلار هزینه شد. اما ماموران در موقعیت های اضطراری و در هنگام نیاز به استفاده از زور، آن را فعال نکردند. نوریس پلیس را مقصر نمی داند و می گوید: <وقتی کسی اسلحه اش را به سوی شما نشانه گرفته، اول دوربین را فعال می کنید و بعد واکنش نشان می دهید؟>

[ad_2]