03

آگوست
2020

مخالفت قاضی با عفو تروریست داعشی اهل تورنتو 

Posted By : کاناداهوم/ 64 0تورنتو- گلوبال: یک زن اهل تورنتو که با الهام از دستورات داعش به کارکنان و مشتریان فروشگاه Canadian Tire حمله کرده و به زندان محکوم شده بود، با جواب رد قاضی به درخواست بخشودگی و استرداد به کشورش روبرو شد. درخواست این زن به دلیل تهدید به انجام حملات تروریستی پس از آزادی از زندان، رد شد! 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.