10

ژوئن
2020

محکومیت تبعیض نژادی بر علیه سیاهپوستان از سوی رهبران سیاسی کانادا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 55 0 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.